ՎԱՐԶԱԲԻ ՈՌՈԳՈՒՄ

Ընկերության հասցեն՝ Շամս Աբադի արդյունաբերական գոտի, Մեյբոդ, Իրան

WhatsApp, Telegram, Բջջային հեռախոս՝ +989132523003

Հեռֆաքս՝+983532377317-8