VARZAB IRRIGATION

Bendrip Damla Suvarma lenti

Bendrip damcı suvarma lenti, suyun təzyiqini artırdığınız zaman genişlənən genişlənən bir axın yoluna malikdir.

Tıxanmadan qorunmaq üçün unikal genişlənən burulğan labirintinə malikdir

Bendrip bütün tək və çox mövsümlü məhsullarınız üçün etibarlı, sərfəli damcı lenti həllini təmin edir.

Dəqiq qəliblənmiş kanal ilə dizayn edilmişdir.

Bendrip təbii turbulentlik yaradan və davamlı və vahid axın sürəti yaradan böyük en kəsiyi labirintinə malikdir.

Axın yolu lentin yuxarı hissəsində yerləşən V formalı girişlərlə başlayır. Su iki girişdən lentə birbaşa V. kanalına daxil olur.

Və oradan geniş bir keçidə. Böyük en kəsiyi olan dəqiq qəliblənmiş labirint kanalı davamlı və vahid axını təmin edir.

Bendrip iki tıxanma əleyhinə mexanizmə malikdir:

Bendrip vortex flow path

bir burulğan axını yolu və su təzyiqi artdıqda genişlənən bir axın kanalı.