لوله ورزاب میبد

میبد – ناحیه صنعتی شمس اباد

تلفن تماس: 03532377317

همراه: 09132523003